Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Prosetín
obec
Prosetín u Hlinska
Malinné, Mokrýšov

Ceník poplatku za hrobové místo

Ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Prosetíně platný od 21. 2. 2019

 1. Cena za nájem pozemků pro veřejná pohřebiště (v obcích do 25 tis. obyvatel včetně s přihlédnutím k velikosti obce podle počtu obyvatel tj. 820 obyvatel, tj.: (20,- Kč/ m2/ rok : 25 000) * 820 = 0,656 Kč/ m2/ rok  (osvobozeno od DPH)

Cena za nájem je v souladu s platným cenovým výměrem vydaným Ministerstvem financí č. 1/2019 ze dne 28. Listopadu 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Cena nájmu na 15 let za 1 m2 je 9,84 Kč (osvobozeno od DPH)

(tlecí doba stanovena na 15 let tj. min. doba nájmu u pohřební do hrobu)

 1.  Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa: 24,11 Kč/ m2/ rok (osvobozeno od DPH)

Cena služeb spojených s nájmem zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, zejména:

 • údržba hřbitovního zařízení,
 • likvidace odpadů,
 • sečení a úklid trávy,
 • úklidové práce na pohřebišti.

Cena za služby na 15 let za 1 m2 je 360,16 Kč (osvobozeno od DPH)

Celkový poplatek za hrobové místo (nájemné + služby) je 370,- Kč/ m2/ 15 let.

Vysvětlivky:

 • hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren,
 • při propůjčení hrobového místa na dobu jinou než 15 let se cena nájmu i služeb souvisejících stanoví poměrnou částkou,
 • doba nájmu míst pro uložení rakví se zemřelými nemůže být menší než doba tlecí (15 let),
 • do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové zařízení (včetně hrobky), případně jiných úprav provedených a užívaných nájemcem; do plochy hrobového místa se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost,
 • má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo hrobky další rakev s tělem zemřelého, musí se nájem a služby spojené k hrobovému místu sjednat a uhradit do konce tlecího období nově pohřbívaného zemřelého; rozhodující je vždy cena ke dni sjednání smlouvy.

Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování pohřebiště v Prosetíně, Řádu veřejného pohřebiště a platných zákonů.

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
31
1
1
1
2
4
3
2
4
6
5
2
6
3
7
2
8
2
9
2
10
5
11
3
12
2
13
3
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
3
22
2
23
5
24
6
25
2
26
2
27
2
28
2
29
3
30
2
1
4
2
3

Rychlý kontakt

Telefon: 469 350 080
E-mail: podatelna@prosetin.eu
ID datové schránky: mc9a493

Hlášení rozhlasu

Hlášení obecního rozhlasu

Obecní knihovna

Knihovna

GObec mapy

Interaktivní mapa Prosetína

 

Transparetní účet

Transparentní účet

Mohlo by Vás zajímat