Obsah

 

 

Prosetín

Obec má v současné době více než 800 obyvael. Je zde potravinářská, průmyslová a řeznická prodejna, základní a mateřská škola, pošta, kaple, železniční a autobusové spojení.  Součástí obce jsou osady Malinné a Mokrýšov.

 

Více

 

04.10.2019

Upozornění na výskyt černé zvěře

Upozorňujeme občany, že v k.ú. obce dochází k častému pohybu černé zvěře, zejména v okolí lomů OBEC, DRUŽSTVO a POD STODOLOU.

Detail

02.10.2019

Připojení na kanalizaci

Oznamujeme občanům, že připojení na splaškovou kanalizaci avizované v Prosetínském zpravodaji k 1.10.2019 skluzuje z důvodu nátoku balastních vod, provozuschopnosti čistírny (chybí napojení el. proudu, přívod vody) Možné napojení bude opakovaně hlášeno obecním rozhlasem.

Detail

08.07.2019

Upozornění pro občany-popelnice

Technické služby Hlinsko prosí o umístění popelnic na dostupné místo pro obsluhující popelářský vůz.

Detail

14.12.2018

OZV obce Prosetín č. 1/2018

OZV obce Prosetín č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Detail

11.09.2018

OZNÁMENÍ

Z důvodu schválení nového Řádu veřejného pohřebiště v Prosetíně je nutné uzavřít s nájemci hrobových míst dodatek ke Smlouvě o nájmu hrobových míst. Dodatek se týká: - upravení nájemní doby z doby neurčité na dobu určitou, a to na dobu, po kterou má zaplaceno nájemné; poté bude uzavřena nová Smlouva o nájmu hrobového místa na dobu 15 let (stanovená tlecí doba), - změny číslování hrobových míst a s tím spojená povinnost nájemce strpět umístění číselného označení na hrobová místa. Nájemce prosíme, aby se dostavili, na Obecní úřad Prosetín k podpisu dodatků.

Detail

17.11.2019

Děkovná mše svatá

Neděle 17. listopadu 2019 od 9:30 na Chlumku v Luži. Společně poděkujeme za 30 let svobody ...

Město Luže

17.11.2019

Nezapomeňme

Dne 17. 11. přesně v 17:11 hod. by se měly symbolicky rozeznít zvony kostelů a kaplí.

Město Luže

16.11.2019 - 17.11.2019

Hasičský ples

Hraje Quattro

Město Skuteč

18.11.2019 - 09.12.2019

Než přišla svoboda

Venkovní panelová výstava "Než přišla svoboda" - život v době normalizace

Město Luže

19.11.2019

Lucie Bílá a Petr Malásek

Vrcholem oslav 730 let od první písemné zmínky o městě Skuteč bude bezesporu pěvecký recitál nejzářivější hvězdy tuzemského ženského popu, zpěvačky Lucie Bílé. Mnohonásobná Zlatá slavice už několik let účinkuje s klavírním doprovodem skladatele Petra Maláska a za tu dobu sestavili repertoár jim nejmilejších písní, které jsou zaznamenány i na stejnojmenném albu.

Město Skuteč

17.11.2019

Děkovná mše svatá

Neděle 17. listopadu 2019 od 9:30 na Chlumku v Luži. Společně poděkujeme za 30 let svobody ...

Město Luže

17.11.2019

Nezapomeňme

Dne 17. 11. přesně v 17:11 hod. by se měly symbolicky rozeznít zvony kostelů a kaplí.

Město Luže

16.11.2019 - 17.11.2019

Hasičský ples

Hraje Quattro

Město Skuteč

18.11.2019 - 09.12.2019

Než přišla svoboda

Venkovní panelová výstava "Než přišla svoboda" - život v době normalizace

Město Luže

19.11.2019

Lucie Bílá a Petr Malásek

Vrcholem oslav 730 let od první písemné zmínky o městě Skuteč bude bezesporu pěvecký recitál nejzářivější hvězdy tuzemského ženského popu, zpěvačky Lucie Bílé. Mnohonásobná Zlatá slavice už několik let účinkuje s klavírním doprovodem skladatele Petra Maláska a za tu dobu sestavili repertoár jim nejmilejších písní, které jsou zaznamenány i na stejnojmenném albu.

Město Skuteč