Hlavní strana


Na úřední desce je vyvěšeno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice-účetní obce
Na úřední desce je vyvěšen rozpis pohotovostních služeb stomatologů – 3. čtvrtletí 2016
Na úřední desce je vyvěšen svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic-2.pol.2016
Na úřední desce je vyvěšeno zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016
Na úřední desce je vyvěšeno zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016
Na úřední desce je vyvěšeno oznámení o zahájení prací na stavbě Prosetín-splašková kanalizace I. etapa
Na úřední desce je vyvěšen článek „Jak je to s cestovními doklady pro děti?“
Na úřední desce je vyvěšena výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015
Na úřední desce je vyvěšen rozpis pohotovostních služeb stomatologů – 2. čtvrtletí 2016
Na úřední desce je vyvěšena informace pro veřejnost ČUZK
Na úřední desce je vyvěšen svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic-1.pol.2016
Na úřední desce je vyvěšena informace -změny o cestovních pasech od 1.1.2016
Na úřední desce je vyvěšena informace -změny o občanských průkazech od 1.1.2016
Veškeré akce v naší obci a okolí naleznete v nabídce hlavní menu „informace pro občany“

Napsal Matěj Zelinka, tisk, přečteno 44995x