Obsah

 

 

Prosetín

Obec má v současné době více než 800 obyvael. Je zde potravinářská, průmyslová a řeznická prodejna, základní a mateřská škola, pošta, kaple, železniční a autobusové spojení.  Součástí obce jsou osady Malinné a Mokrýšov.

 

Více

 

05.11.2018

Návrh autobusových jízdních řádů

v příloze posílám jízdní řády autobusových linek s platností od 9.12.2018.Přílohy jsou uvedeny na úřední desce. Případné připomínky mi zašlete do 7.11.2018. V případě nejasností mě kontaktujte Zuzana Krčmářová oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad Pardubického kraje tel.: 466 026 866 mobil: +420 725 941 517 zuzana.krcmarova@pardubickykraj.cz www.pardubickykraj.cz neváhejte kontaktovat.

Detail

11.09.2018

OZNÁMENÍ

Z důvodu schválení nového Řádu veřejného pohřebiště v Prosetíně je nutné uzavřít s nájemci hrobových míst dodatek ke Smlouvě o nájmu hrobových míst. Dodatek se týká: - upravení nájemní doby z doby neurčité na dobu určitou, a to na dobu, po kterou má zaplaceno nájemné; poté bude uzavřena nová Smlouva o nájmu hrobového místa na dobu 15 let (stanovená tlecí doba), - změny číslování hrobových míst a s tím spojená povinnost nájemce strpět umístění číselného označení na hrobová místa. Nájemce prosíme, aby se dostavili, na Obecní úřad Prosetín k podpisu dodatků.

Detail

09.03.2018

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

Připomínáme občanům, že je nutné do 31.3.2018 uhradit poplatek za odvoz odpadů. dospělý občan 500,-- Kč dítě do 15 let 250,-- Kč dítě nad 15 a do 26 let nutné potvrzení o návštěvě školy 250,-- Kč vlastník nemovitosti v obci 500,-- Kč

Detail

01.02.2017

Kamenické práce

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které bude sjednávat zakázky pro rok 2017 na veškeré kamenické práce. Pro využití této nabídky, je nutné si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem a to na tel. čísle 777 888 332.

Detail

05.01.2017

Důležité telefonní čísla

Důležité tel. čísla

Detail

14.11.2018

ZNÁTE SVOJI HLADINU CUKRU V KRVI?

V rámci kampaně ke Světovému dnu diabetu, pořádá Hamzova léčebna akci Znáte svoji hladinu cukru v krvi?. Pokud se chcete dozvědět nové informace k této problematice, těším se na Vás 14. listopadu 2018 ve 13,00 hodin v konferenčním sálu Hamzovy léčebny, kde na Vás čeká bohatý program.

Město Luže

15.11.2018

BEZPEČNÝ DOMOV DÍTĚTE A PRVNÍ POMOC

Přednáška s praktickým nácvikem na figurínách, jak poskytnout první pomoc, jak se chovat v krizových situacích (doma, na silnici), specifika první pomoci u dětí od novorozence, jak vyprostit zraněného z auta, nácvik masáže srdce a umělého dýchání, jak postupovat při úrazech, kam volat, a mnoho dalšího. Přednášku vede tradičně a zábavně Jaroslav Ballu Procházka, člen EMERGENCY sdružení profesních zdravotníků, z. s. Vstupné dobrovolné.

Město Luže

15.11.2018

Cestopisné povídání: Kde ženy vládnou

Přednáška je postavena na zábavných historkách. Fotky, malby, videa a hudba dokreslují atmosféru občas až bizarních setkání s místními lidmi. Animované ilustrace vysvětlují základní rysy každého kmene. Po přednášce bude autorka prodávat a podepisovat svoji knihu Kde ženy vládnou.

Město Skuteč

17.11.2018

Vesnická zabíjačka

spolek div..

Obec Předhradí

17.11.2018

VYROB SI SVŮJ ŠAMANSKÝ BUBEN

Přijďte si vyrobit vlastní šamanský buben! 17. listopadu 2018 od 10,00 do 17,00 hodin budete mít jedinečnou možnost si na louce u Jasanských v Brdě vyrobit vlastní šamanský buben. Společnou cestou za bubnem Vás provede Pavel Jasanský, muzikoterapeut a výrobce bubnů.

Město Luže

14.11.2018

ZNÁTE SVOJI HLADINU CUKRU V KRVI?

V rámci kampaně ke Světovému dnu diabetu, pořádá Hamzova léčebna akci Znáte svoji hladinu cukru v krvi?. Pokud se chcete dozvědět nové informace k této problematice, těším se na Vás 14. listopadu 2018 ve 13,00 hodin v konferenčním sálu Hamzovy léčebny, kde na Vás čeká bohatý program.

Město Luže

15.11.2018

BEZPEČNÝ DOMOV DÍTĚTE A PRVNÍ POMOC

Přednáška s praktickým nácvikem na figurínách, jak poskytnout první pomoc, jak se chovat v krizových situacích (doma, na silnici), specifika první pomoci u dětí od novorozence, jak vyprostit zraněného z auta, nácvik masáže srdce a umělého dýchání, jak postupovat při úrazech, kam volat, a mnoho dalšího. Přednášku vede tradičně a zábavně Jaroslav Ballu Procházka, člen EMERGENCY sdružení profesních zdravotníků, z. s. Vstupné dobrovolné.

Město Luže

15.11.2018

Cestopisné povídání: Kde ženy vládnou

Přednáška je postavena na zábavných historkách. Fotky, malby, videa a hudba dokreslují atmosféru občas až bizarních setkání s místními lidmi. Animované ilustrace vysvětlují základní rysy každého kmene. Po přednášce bude autorka prodávat a podepisovat svoji knihu Kde ženy vládnou.

Město Skuteč

17.11.2018

Vesnická zabíjačka

spolek div..

Obec Předhradí

17.11.2018

VYROB SI SVŮJ ŠAMANSKÝ BUBEN

Přijďte si vyrobit vlastní šamanský buben! 17. listopadu 2018 od 10,00 do 17,00 hodin budete mít jedinečnou možnost si na louce u Jasanských v Brdě vyrobit vlastní šamanský buben. Společnou cestou za bubnem Vás provede Pavel Jasanský, muzikoterapeut a výrobce bubnů.

Město Luže