Obsah

OZNÁMENÍ

Typ: ostatní
Z důvodu schválení nového Řádu veřejného pohřebiště v Prosetíně je nutné uzavřít s nájemci hrobových míst dodatek ke Smlouvě o nájmu hrobových míst.

Dodatek se týká:

- upravení nájemní doby z doby neurčité na dobu určitou, a to na dobu, po kterou má zaplaceno nájemné; poté bude uzavřena nová Smlouva o nájmu hrobového místa na dobu 15 let (stanovená tlecí doba),
- změny číslování hrobových míst a s tím spojená povinnost nájemce strpět umístění číselného označení na hrobová místa.

Nájemce prosíme, aby se dostavili, na Obecní úřad Prosetín k podpisu dodatků.

 

 


Vytvořeno: 11. 9. 2018
Poslední aktualizace: 11. 9. 2018 09:21
Autor: Správce Webu