Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Prosetín
obec
Prosetín u Hlinska
Malinné, Mokrýšov

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Ceník poplatku za hrobové místo

Ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Prosetíně platný od 21. 2. 2019

 

 1. Cena za nájem pozemků pro veřejná pohřebiště (v obcích do 25 tis. obyvatel včetně s přihlédnutím k velikosti obce podle počtu obyvatel tj. 820 obyvatel, tj.:

(20,- Kč/ m2/ rok : 25 000) * 820 =                                                   0,656 Kč/ m2/ rok

 (osvobozeno od DPH)

Cena za nájem je v souladu s platným cenovým výměrem vydaným Ministerstvem financí č. 1/2019 ze dne 28. Listopadu 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Cena nájmu na 15 let za 1 m2 je 9,84 Kč (osvobozeno od DPH)

(tlecí doba stanovena na 15 let tj. min. doba nájmu u pohřební do hrobu)

 

 1.  Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa                                 24,11 Kč/ m2/ rok 

  (osvobozeno od DPH)

Cena služeb spojených s nájmem zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, zejména:

 • údržba hřbitovního zařízení,
 • likvidace odpadů,
 • sečení a úklid trávy,
 • úklidové práce na pohřebišti.

Cena za služby na 15 let za 1 m2 je 360,16 Kč (osvobozeno od DPH)

 

Celkový poplatek za hrobové místo (nájemné + služby) je 370,- Kč/ m2/ 15 let.

 

Vysvětlivky:

 • hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren,
 • při propůjčení hrobového místa na dobu jinou než 15 let se cena nájmu i služeb souvisejících stanoví poměrnou částkou,
 • doba nájmu míst pro uložení rakví se zemřelými nemůže být menší než doba tlecí (15 let),
 • do plochy hrobového místa se započítává i prostor, na kterém je zřízeno hrobové zařízení (včetně hrobky), případně jiných úprav provedených a užívaných nájemcem; do plochy hrobového místa se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní veřejnost,
 • má-li být před uplynutím sjednané doby nájmu pohřbena do téhož hrobu nebo hrobky další rakev s tělem zemřelého, musí se nájem a služby spojené k hrobovému místu sjednat a uhradit do konce tlecího období nově pohřbívaného zemřelého; rozhodující je vždy cena ke dni sjednání smlouvy.

 

Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek provozování pohřebiště v Prosetíně, Řádu veřejného pohřebiště a platných zákonů.

Mohlo by Vás zajímat