Navigace

Obsah

Územní plán obce

STRATEGIE ROZVOJE OBCE PROSETÍN 2021-2026.pdf (1.72 MB)

ÚP PROSETÍN - HLAVNÍ VÝKRES

ÚP PROSETÍN - HLAVNÍ VÝKRES - změna č.1 - 2021

ÚP PROSETÍN - KOORDINAČNÍ VÝKRES

ÚP PROSETÍN - KOORDINAČNÍ VÝKRES - změna č.1 - 2021

ÚP PROSETÍN - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

ÚP PROSETÍN - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ - změna č.1 - 2021

ÚP PROSETÍN - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ÚP PROSETÍN - VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ÚP PROSETÍN - VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - změna č.1 - 2021

ÚP PROSETÍN - VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

ÚP PROSETÍN - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ÚP PROSETÍN - VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - změna č.1 - 2021

ÚP PROSETÍN - TEXTOVÁ ČÁST

ÚP PROSETÍN - TEXTOVÁ ČÁST - změna č.1 - 2021 (535.27 kB)