Obsah

Zprávy

Prodej vánočních jedliček - J. Čáp, Vrbatův Kostelec

Pan Jiří Čáp z Vrbatova Kostelce zahajuje v neděli 1. 11. 2020 prodej Vánočních jedliček ze svých plantáží. Vybrat stromeček si můžete každou listopadovou neděli od 9 do 15-ti hodin ve Vrbatově Kostelci. Kontakt: 775 274 999

celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

SK SOKOL Prosetín - informace a omluva divákům

SK SOKOL informuje fanoušky a zároveň se omlouvá, že z důvodu nařízení ministra zdravotnictví Romana Primuly se všechna fotbalová utkání hrají bez diváků a proto vás nemůže pozvat. Během konání všech utkání bude také mimo provoz Hospoda Na hřišti.
celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Prosba o nevhazování větví do kontejnerů na bioodpad

Prosíme občany, aby do kontejneru na bioodpad umísťovali pouze trávu a případné větve dávali vedle kontejneru. Důvodem je změna pravidel odběru bioodpadu v kompostárně ve Skutči s platností od 1.9.2020. Děkujeme celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Výkup jablek ve Skutíčku čp. 8

Cena 1,80 Kč za kilogram s možností změny

celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k očkování a čipování psů

Z důvodu malého zájmu občanů o očkování psů nebude tento rok probíhat očkování proti vzteklině. MVDr. Plch důrazně doporučuje občanům, aby si zajistili jak toto očkování, tak čipování. celý text

ostatní | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Univerzita třetího věku

„OÚ Prosetín ve spolupráci se ZŠ informuje občany o možnosti přihlásit se do programu celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku je určena všem seniorům a invalidním důchodcům. První schůzka proběhne 5. 2. 16:00 v ZŠ a bude sloužit především k seznámení veřejnosti s celým plánovaným programem. Časová náročnost celého kurzu je 1,5 hod každých 14 dní. Cílem této aktivity je především společné setkávání. První šestidílný kurz bude zaměřen na téma „Etika jako východisko z krize společnosti“. Srdečně zveme všechny naše seniory k informativní schůzce 5. 2. 16:00 v budově ZŠ. Bližší informace poskytne paní Lucie Šiklová nebo místostarosta obce Michal Vychroň“. celý text

ostatní | 10. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Výtěžek Tříkrálové sbírky

V obcích Prosetín, Malinné a Mokrýšov se v rámci sobotní Tříkrálové sbírky vybralo celkem 19.318,- Kč celý text

ostatní | 6. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI

Oznamujeme občanům, že se mohou připojovat na splaškovou kanalizaci. Napojení domovní přípojky je nutno nahlásit na obecním úřadu k následné kontrole před zasypáním a sepsáním protokolu o místním šetření.
Stávající žumpy a septiky nesmí být přečerpávány do kanalizace. celý text

ostatní | 19. 11. 2019 | Autor: Správce Webu