Obsah

Zprávy

Pozvánka na fotbal 24. - 28. 9. 2021

viz. níže celý text

ostatní | 24. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Jednota - objednávky zelí a sobota 25.9. pouze do 10 hod

Vedoucí prodejny Jednota oznamuje, že přijímají objednávky na krouhané zelí. Min. balení 10 kg, cena 18,90 Kč za kg. Obj. lze nahlásit do 8. října 2021.
Dále oznamuje, že v sobotu 25. 9. 2021 bude prodejna otevřena pouze do 10-ti hodin celý text

ostatní | 20. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Virtuální Univerzita 3. věku

Obec Prosetín vás zve k dalšímu cyklu přednášek VU3V, tentokrát na téma: české dějiny a jejich souvislosti II. Kurzy budou probíhat v počítačové učebně Základní školy Prosetín vždy od 16-ti hodin. Termíny přednášek jsou vyvěšeny ve vývěsce u Základní školy nebo na stránkách obce celý text

ostatní | 14. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Předláždění křižovatky u Základní školy v Prosetíně

Od středy 1. 9. do 15. 11. 2021 je plánováno předláždění křižovatky u ZŠ v celkem 4 etapách. Z tohoto důvodu dojde k omezení provozu v daném úseku s využitím semaforů. Plány etap a vedení obj. tras viz. příloha celý text

ostatní | 30. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Poplatky za odpady a psy v roce 2021

Poplatník: 670,- Kč
Dítě do 15-ti let: 335,- Kč
Student do 26-ti let: 335,-Kč + doložit potvrzení o studiu
Chalupáři: 670,- Kč za objekt

Poplatek za psa: 100,- Kč

Tyto poplatky je povinen uhradit každý s trvalým pobytem v obci a to nejpozději do 31. 3. 2021.  Vzhledem k současné situaci je upřednostněna platba přes účet. Číslo účtu Obecního úřadu je  3920531/0100, jako variabilní symbol se uvádí číslo popisné. Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 4. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Žlutá popelnice na kuchyňský olej

U bytovky čp. 145-147 je u kontejnerů na odpad umístěna žlutá popelnice na potravinářský olej. Žádáme všechny občany o využití této služby a nevylévání oleje do kanálu. Na olej používejte pet lahve a malé kanystry. celý text

ostatní | 4. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Univerzita třetího věku

„OÚ Prosetín ve spolupráci se ZŠ informuje občany o možnosti přihlásit se do programu celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku je určena všem seniorům a invalidním důchodcům. První schůzka proběhne 5. 2. 16:00 v ZŠ a bude sloužit především k seznámení veřejnosti s celým plánovaným programem. Časová náročnost celého kurzu je 1,5 hod každých 14 dní. Cílem této aktivity je především společné setkávání. První šestidílný kurz bude zaměřen na téma „Etika jako východisko z krize společnosti“. Srdečně zveme všechny naše seniory k informativní schůzce 5. 2. 16:00 v budově ZŠ. Bližší informace poskytne paní Lucie Šiklová nebo místostarosta obce Michal Vychroň“. celý text

ostatní | 10. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI

Oznamujeme občanům, že se mohou připojovat na splaškovou kanalizaci. Napojení domovní přípojky je nutno nahlásit na obecním úřadu k následné kontrole před zasypáním a sepsáním protokolu o místním šetření.
Stávající žumpy a septiky nesmí být přečerpávány do kanalizace. celý text

ostatní | 19. 11. 2019 | Autor: Správce Webu