Obsah

 

 

Prosetín

Obec má v současné době více než 800 obyvael. Je zde potravinářská, průmyslová a řeznická prodejna, základní a mateřská škola, pošta, kaple, železniční a autobusové spojení.  Součástí obce jsou osady Malinné a Mokrýšov.

 

Více

 

25.04.2019

Upozornění

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Detail

03.01.2019

Platba za odvoz komunálního odpadu (popelnice)

V roce 2019 zaplatíme za popelnice : osoba s trvalým pobytem 650,00 Kč dítě do 15 let 325,00 Kč dítě do 26 let (doklad o studiu) 325,00 Kč objekt v obci k rekreaci 650,00 Kč

Detail

14.12.2018

OZV obce Prosetín č. 1/2018

OZV obce Prosetín č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Detail

11.09.2018

OZNÁMENÍ

Z důvodu schválení nového Řádu veřejného pohřebiště v Prosetíně je nutné uzavřít s nájemci hrobových míst dodatek ke Smlouvě o nájmu hrobových míst. Dodatek se týká: - upravení nájemní doby z doby neurčité na dobu určitou, a to na dobu, po kterou má zaplaceno nájemné; poté bude uzavřena nová Smlouva o nájmu hrobového místa na dobu 15 let (stanovená tlecí doba), - změny číslování hrobových míst a s tím spojená povinnost nájemce strpět umístění číselného označení na hrobová místa. Nájemce prosíme, aby se dostavili, na Obecní úřad Prosetín k podpisu dodatků.

Detail

05.01.2017

Důležité telefonní čísla

Důležité tel. čísla

Detail

18.06.2019

Zrakový screening v Rodinném centru DaR v Luži

Vyšetření přístrojem Plusoptix S09, určený pro vyšetření zraku batolat a předškolníc dětí, je bezkontaktní, rychlé a absolutně bezbolestné. Výsledky jsou vyhodnoceny na místě. Poplatek za vyšetření je 160,-, není třeba se hlásit předem.

Město Luže

19.06.2019

Roman Dragoun

Sólový koncert rockové legendy

Město Skuteč

21.06.2019

Pietní vzpomínka na vrchního strážmistra Karla Kněze

Pietní vzpomínka na vrchního strážmistra Karla Kněze

Obec Vrbatův Kostelec

22.06.2019 - 23.06.2019

Taneční zábava -v TJ TATRAN Hrochův Týnec

Taneční zábava -v TJ TATRAN Hrochův Týnec

Město Hrochův Týnec

18.06.2019

Zrakový screening v Rodinném centru DaR v Luži

Vyšetření přístrojem Plusoptix S09, určený pro vyšetření zraku batolat a předškolníc dětí, je bezkontaktní, rychlé a absolutně bezbolestné. Výsledky jsou vyhodnoceny na místě. Poplatek za vyšetření je 160,-, není třeba se hlásit předem.

Město Luže

19.06.2019

Roman Dragoun

Sólový koncert rockové legendy

Město Skuteč

21.06.2019

Pietní vzpomínka na vrchního strážmistra Karla Kněze

Pietní vzpomínka na vrchního strážmistra Karla Kněze

Obec Vrbatův Kostelec

22.06.2019 - 23.06.2019

Taneční zábava -v TJ TATRAN Hrochův Týnec

Taneční zábava -v TJ TATRAN Hrochův Týnec

Město Hrochův Týnec