Obsah

 

 

Prosetín

Obec má v současné době více než 800 obyvael. Je zde potravinářská, průmyslová a řeznická prodejna, základní a mateřská škola, pošta, kaple, železniční a autobusové spojení.  Součástí obce jsou osady Malinné a Mokrýšov.

 

Více

 

19.11.2019

PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI

Oznamujeme občanům, že se mohou připojovat na splaškovou kanalizaci. Napojení domovní přípojky je nutno nahlásit na obecním úřadu k následné kontrole před zasypáním a sepsáním protokolu o místním šetření. Stávající žumpy a septiky nesmí být přečerpávány do kanalizace.

Detail

19.11.2019

Kalendáře 2020

Na obecním úřadě jsou zdarma k vyzvednutí kalendáře na rok 2020.

Detail

04.10.2019

Upozornění na výskyt černé zvěře

Upozorňujeme občany, že v k.ú. obce dochází k častému pohybu černé zvěře, zejména v okolí lomů OBEC, DRUŽSTVO a POD STODOLOU.

Detail

14.12.2018

OZV obce Prosetín č. 1/2018

OZV obce Prosetín č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Detail

11.09.2018

OZNÁMENÍ

Z důvodu schválení nového Řádu veřejného pohřebiště v Prosetíně je nutné uzavřít s nájemci hrobových míst dodatek ke Smlouvě o nájmu hrobových míst. Dodatek se týká: - upravení nájemní doby z doby neurčité na dobu určitou, a to na dobu, po kterou má zaplaceno nájemné; poté bude uzavřena nová Smlouva o nájmu hrobového místa na dobu 15 let (stanovená tlecí doba), - změny číslování hrobových míst a s tím spojená povinnost nájemce strpět umístění číselného označení na hrobová místa. Nájemce prosíme, aby se dostavili, na Obecní úřad Prosetín k podpisu dodatků.

Detail

06.12.2019

Tradiční předvánoční posezení

PIŇA KOLÁDA, vystoupení dětí, projekce fotografií, prodej vína, občerstvení

Město Luže

07.12.2019

Vánoční setkání důchodců

Vánoční setkání důchodců

Město Hrochův Týnec

07.12.2019

2. prodloužená

Kurzy tance a společenské výchovy vede Matěj Zelinka a Klára Javůrková, kterým pomáhají členové SMT Skuteč.

Město Skuteč

07.12.2019

Rozsvícení vánočního stromu v Dolích

Od 15:30 zdobení stromku, punč sa cukroví Od 16:30 rozsvícení vánočního stromku a zpívání koled

Město Luže

07.12.2019

Rozsvícení vánočního stromku v Bělé

Vánoční jarmark, horký punč, vánoční cukroví, vánoční koledy

Město Luže

06.12.2019

Tradiční předvánoční posezení

PIŇA KOLÁDA, vystoupení dětí, projekce fotografií, prodej vína, občerstvení

Město Luže

07.12.2019

Vánoční setkání důchodců

Vánoční setkání důchodců

Město Hrochův Týnec

07.12.2019

2. prodloužená

Kurzy tance a společenské výchovy vede Matěj Zelinka a Klára Javůrková, kterým pomáhají členové SMT Skuteč.

Město Skuteč

07.12.2019

Rozsvícení vánočního stromu v Dolích

Od 15:30 zdobení stromku, punč sa cukroví Od 16:30 rozsvícení vánočního stromku a zpívání koled

Město Luže

07.12.2019

Rozsvícení vánočního stromku v Bělé

Vánoční jarmark, horký punč, vánoční cukroví, vánoční koledy

Město Luže