Navigace

Obsah

 

 

Prosetín

Obec má v současné době více než 800 obyvael. Je zde potravinářská, průmyslová a řeznická prodejna, základní a mateřská škola, pošta, kaple, železniční a autobusové spojení.  Součástí obce jsou osady Malinné a Mokrýšov.

 

Více

 

08.07.2019

Upozornění pro občany-popelnice

Technické služby Hlinsko prosí o umístění popelnic na dostupné místo pro obsluhující popelářský vůz.

Detail

08.07.2019

MUDr. Hejl, Skuteč

MUDr. Hejl oznamuje, že v týdnu od 15. do 19. července 2019 neordinuje. V naléhavých případech ho bude zastupovat MUDr. Seidl.

Detail

25.04.2019

Upozornění

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Detail

14.12.2018

OZV obce Prosetín č. 1/2018

OZV obce Prosetín č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Detail

11.09.2018

OZNÁMENÍ

Z důvodu schválení nového Řádu veřejného pohřebiště v Prosetíně je nutné uzavřít s nájemci hrobových míst dodatek ke Smlouvě o nájmu hrobových míst. Dodatek se týká: - upravení nájemní doby z doby neurčité na dobu určitou, a to na dobu, po kterou má zaplaceno nájemné; poté bude uzavřena nová Smlouva o nájmu hrobového místa na dobu 15 let (stanovená tlecí doba), - změny číslování hrobových míst a s tím spojená povinnost nájemce strpět umístění číselného označení na hrobová místa. Nájemce prosíme, aby se dostavili, na Obecní úřad Prosetín k podpisu dodatků.

Detail

20.07.2019

Odpoledne s dechovkou v Bělé

Malá muzika Pepíka Nauše, občerstvení zajištěno!

Město Luže

20.07.2019

Countra zábava Doly

Countra zábava na návsi v Dolích s Bolasem, bohaté občerstvení zajištěno.

Město Luže

20.07.2019 - 21.07.2019

Taneční zábava hasiči

Taneční zábava

Město Hrochův Týnec

20.07.2019

S hlavou v oblacích

Divadlo v rámci Košuimberského léta: Akční konverzační komedie o téměř dokonalém zločinu

Město Luže

23.07.2019

Letní den v Hamzově léčebně

Handicap Tour 2019 Den otevřených dveří na hipoterapii Ukázky lidových řemesel Ukázky vozidel a kompenzačních pomůcek Prodej výrobků z chráněných dílen 51. Košumberské sportovní hry a mnoho dalšího

Město Luže

20.07.2019

Odpoledne s dechovkou v Bělé

Malá muzika Pepíka Nauše, občerstvení zajištěno!

Město Luže

20.07.2019

Countra zábava Doly

Countra zábava na návsi v Dolích s Bolasem, bohaté občerstvení zajištěno.

Město Luže

20.07.2019 - 21.07.2019

Taneční zábava hasiči

Taneční zábava

Město Hrochův Týnec

20.07.2019

S hlavou v oblacích

Divadlo v rámci Košuimberského léta: Akční konverzační komedie o téměř dokonalém zločinu

Město Luže

23.07.2019

Letní den v Hamzově léčebně

Handicap Tour 2019 Den otevřených dveří na hipoterapii Ukázky lidových řemesel Ukázky vozidel a kompenzačních pomůcek Prodej výrobků z chráněných dílen 51. Košumberské sportovní hry a mnoho dalšího

Město Luže