Obsah

 

 

Prosetín

Obec má v současné době více než 800 obyvael. Je zde potravinářská, průmyslová a řeznická prodejna, základní a mateřská škola, pošta, kaple, železniční a autobusové spojení.  Součástí obce jsou osady Malinné a Mokrýšov.

 

Více

 

11.09.2018

OZNÁMENÍ

Z důvodu schválení nového Řádu veřejného pohřebiště v Prosetíně je nutné uzavřít s nájemci hrobových míst dodatek ke Smlouvě o nájmu hrobových míst. Dodatek se týká: - upravení nájemní doby z doby neurčité na dobu určitou, a to na dobu, po kterou má zaplaceno nájemné; poté bude uzavřena nová Smlouva o nájmu hrobového místa na dobu 15 let (stanovená tlecí doba), - změny číslování hrobových míst a s tím spojená povinnost nájemce strpět umístění číselného označení na hrobová místa. Nájemce prosíme, aby se dostavili, na Obecní úřad Prosetín k podpisu dodatků.

Detail

03.07.2018

Upozornění

Z důvodu velké prašnosti a bezpečnosti, žádáme spoluobčany projíždějící uličkou kolem hasičárny o přizpůsobení rychlosti a ohleduplnost na občany bydlící v této lokalitě a na chodce.

Detail

09.03.2018

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

Připomínáme občanům, že je nutné do 31.3.2018 uhradit poplatek za odvoz odpadů. dospělý občan 500,-- Kč dítě do 15 let 250,-- Kč dítě nad 15 a do 26 let nutné potvrzení o návštěvě školy 250,-- Kč vlastník nemovitosti v obci 500,-- Kč

Detail

20.02.2018

Projektová dokumentace na kanalizační přípojky

Oznamujeme občanům, že jsou na obecním úřadě k vyzvednutí projekty na kanal. přípojku jednotlivých RD. Předání bude provedeno po úhradě 3000,-- Kč na účet č. 3920531/0100 nebo přímo do pokladny obce

Detail

01.02.2017

Kamenické práce

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které bude sjednávat zakázky pro rok 2017 na veškeré kamenické práce. Pro využití této nabídky, je nutné si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem a to na tel. čísle 777 888 332.

Detail

23.09.2018

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

V neděli 23. září 2018 od 18,00 hodin vystoupí v Poutním kostele Panny Marie na Chlumku ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica. Tato hudba v kulisách poutního kostela nabídne jistě nevšední zážitek!

Město Luže

27.09.2018

RAJČATA

Po letní odmlce bychom Vás rádi pozvali na další setkání Klubu zdraví ve Volnočasovém centru města Luže, které se uskuteční ve čtvrtek 27. září od 18 hod. Tentokrát to bude na téma: RAJČATA – nejen pro může. Povídáním na toto téma, sdílením receptů a ochutnávkou nás bude provázet Růženka Koukolová. Následující měsíce se můžete těšit na tyto témata: 25. října – SŮL – nad zlato, ale kolik? – MUDr. Miroslava Sílová 22. listopadu – MILUJ SÁM SEBE – o zdravém sebevědomí – Mgr. Soňa Sílová Bc. Veronika Šťovíčková - koordinátorka Klubu zdraví Luže

Město Luže

18.09.2018 - 18.11.2018

Výstava: KONEC VELKÉ VÁLKY

Po čtyřech letech se opět vrátíme do období první světové války. V roce 2014 jsme si připomínali především osudy vojáků bojujících v řadách rakousko-uherské armády. I k nim se nyní vrátíme, především v prezentaci nových poznatků v soupisce padlých mužů ze Skutče a okolí. Více pozornosti ale bude věnováno osudům skutečských legionářů, armádě, která bojovala za samostatnost Československa ve vzdálených krajích, ale i na hranicích Slovenska a Maďarska. Přiblíženy budou i některé změny, které ovlivnily osudy našich předků, jež zažili nejen chaos provázející zánik starého řádu, rozpad monarchie, ale také zrození nového státu. Výstavu zahájí v úterý 18. 9. v 18 hodin Mgr. Jiří Junek přednáškou „Po stopách Čs. legií na transsibiřské magistrále“.

Město Skuteč

18.09.2018 - 18.11.2018

Výstava: Školákem ve válečných letech

Výstava představuje skutečné příběhy, které se odehrály ve školním prostředí v době Protektorátu. Prezentuje výsledky bádání českých žáků a studentů v letech 2015-2017 v rámci projektu organizovaného Památníkem Terezín, NPMK J. A. Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a NIDV za finanční podpory organizace Coalition of Sites of Conscience v USA.

Město Skuteč

28.09.2018

SLAVNOSTNÍ PŘEVZETÍ AUTOMOBILU

Sbor dobrovolných hasičů Vás tímto srdečně zve na Slavnostní převzetí dopravního automobilu DA L1Z, které se bude konat 28. září 2018 od 13,00 hodin u hasičské zbrojnice v Luži. K vidění budou nově zrekonstruované prostory hasičské zbrojnice. K občerstvení grilovaná kýta a zábava pro děti...

Město Luže

23.09.2018

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

V neděli 23. září 2018 od 18,00 hodin vystoupí v Poutním kostele Panny Marie na Chlumku ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica. Tato hudba v kulisách poutního kostela nabídne jistě nevšední zážitek!

Město Luže

27.09.2018

RAJČATA

Po letní odmlce bychom Vás rádi pozvali na další setkání Klubu zdraví ve Volnočasovém centru města Luže, které se uskuteční ve čtvrtek 27. září od 18 hod. Tentokrát to bude na téma: RAJČATA – nejen pro může. Povídáním na toto téma, sdílením receptů a ochutnávkou nás bude provázet Růženka Koukolová. Následující měsíce se můžete těšit na tyto témata: 25. října – SŮL – nad zlato, ale kolik? – MUDr. Miroslava Sílová 22. listopadu – MILUJ SÁM SEBE – o zdravém sebevědomí – Mgr. Soňa Sílová Bc. Veronika Šťovíčková - koordinátorka Klubu zdraví Luže

Město Luže

18.09.2018 - 18.11.2018

Výstava: KONEC VELKÉ VÁLKY

Po čtyřech letech se opět vrátíme do období první světové války. V roce 2014 jsme si připomínali především osudy vojáků bojujících v řadách rakousko-uherské armády. I k nim se nyní vrátíme, především v prezentaci nových poznatků v soupisce padlých mužů ze Skutče a okolí. Více pozornosti ale bude věnováno osudům skutečských legionářů, armádě, která bojovala za samostatnost Československa ve vzdálených krajích, ale i na hranicích Slovenska a Maďarska. Přiblíženy budou i některé změny, které ovlivnily osudy našich předků, jež zažili nejen chaos provázející zánik starého řádu, rozpad monarchie, ale také zrození nového státu. Výstavu zahájí v úterý 18. 9. v 18 hodin Mgr. Jiří Junek přednáškou „Po stopách Čs. legií na transsibiřské magistrále“.

Město Skuteč

18.09.2018 - 18.11.2018

Výstava: Školákem ve válečných letech

Výstava představuje skutečné příběhy, které se odehrály ve školním prostředí v době Protektorátu. Prezentuje výsledky bádání českých žáků a studentů v letech 2015-2017 v rámci projektu organizovaného Památníkem Terezín, NPMK J. A. Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a NIDV za finanční podpory organizace Coalition of Sites of Conscience v USA.

Město Skuteč

28.09.2018

SLAVNOSTNÍ PŘEVZETÍ AUTOMOBILU

Sbor dobrovolných hasičů Vás tímto srdečně zve na Slavnostní převzetí dopravního automobilu DA L1Z, které se bude konat 28. září 2018 od 13,00 hodin u hasičské zbrojnice v Luži. K vidění budou nově zrekonstruované prostory hasičské zbrojnice. K občerstvení grilovaná kýta a zábava pro děti...

Město Luže